uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Hodnotící formulář

Děkujeme vám za zpětnou vazbu!
Vážení účastníci kongresu Čerpačka, 
dovolujeme si vás požádat o vyplnění hodnotícího formuláře k 11. kongresu Čerpačka. 
Vaše poznámky, komentáře a nápady nám pomohou získat ucelený pohled na organizaci kongresu a tím zlepšit naše služby a plánované budoucí akce.
Organizační tým kongresu Čerpačka

DĚKUJEME ZA VAŠI ZPĚTNOU VAZBU

Vyplnit hodnotící formulář