uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Protiepidemická opatření

Myslíme na vaši bezpečnost

Naším cílem je zajistit bezpečné prostředí pro vaše setkávání. Při organizaci kongresu proto i letos dodržujeme všechna aktuální protiepidemická opatření.

  • V rámci systému O – N – T je třeba se při vstupu na akci prokázat potvrzením:
  • o očkování (dva týdny po aplikaci poslední dávky) nebo
  • o prodělané nemoci covid-19 před méně než 180 dny nebo
  • o negativním výsledku PCR (platnost 7 dní) nebo antigenního testu (platnost 72 hodin), provedeného certifikovaným pracovištěm.
  • Účastníci (kromě řečníků na pódiu) mají ve všech vnitřních prostorách zakryty dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou (s výjimkou doby nutné k občerstvení).
  • K dispozici bude dostatečné množství dezinfekce a prostory budou pravidelně dezinfikovány.
  • Sezení v sálech bude řešeno s rozestupy mezi jednotlivými účastníky.

Pro co nejhladší průběh kontroly při vstupu doporučujeme stáhnout si aplikaci Tečka a nahrát do ní příslušný dokument. 

Vaše bezpečí je pro nás na prvním místě. Těšíme se na vás už 8. září na kongresu Čerpačka.