uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Panelová diskuse: Jak nalézt a využít skrytý potenciál čerpací stanice?

Panelová diskuse: Jak nalézt a využít skrytý potenciál čerpací stanice?

  • Jak zachytit trendy ve vývoji konceptů prodeje na čerpacích stanicích?
  • Které investice do opatření přinášejících úspory provozních nákladů jsou nejefektivnější?
  • Proč a jak modernizovat prodejní prostor čerpací stanice?
  • Jaký význam má zvyšování profesionality a motivace personálu?
  • Co pro nezávislé čerpací stanice přináší různé formy partnerství se zavedenými značkami?