uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Josef Pokorný, Svaz dovozců automobilů – SDA

tajemník

Josef Pokorný, Svaz dovozců automobilů – SDA

tajemník

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Od mládí se zajímal o problematiku silničních vozidel a po ukončení studia nastoupil do Ústavu silniční a městské dopravy (nyní DEKRA CZ) jako zkušební technik  Zde získal řadu zkušeností v praktické rovině (jízdní testy všech kategorií vozidel) i v oblasti technických předpisů pro silniční vozidla na národní i evropské úrovni. Od roku 1996 působil na Ministerstvu dopravy ČR v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel na pozemních komunikacích. Od roku 2001 zde zastával několik vedoucích funkcí na úrovni ředitele odboru v oblasti podmínek provozu vozidel, autoškolství, agend řidičů, registru vozidel a řidičů a také v oblasti mezinárodní spolupráce při tvorbě evropských předpisů.

V roce 2015 nastoupil jako ředitel divize Automotive do společnosti TV-Nord a v průběhu roku 2016 přijal nabídku Svazu dovozců automobilů – SDA působit jako tajemník sdružení. V rámci činnosti spolku, který sdružuje oficiální distributory nových automobilů, autobusů a motocyklů, se zabývá komplexní problematikou spolupráce se státními orgány a dalšími organizacemi s cílem zajistit komfortní prostředí pro kvalitní obnovu vozového parku v ČR.

Jak se mění skladba vozového parku v ČR?

11.00–11.20