uvádí...
11. kongres Čerpačka | 19. 4. 2023

Jan Bezděkovský

pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, odbor strategie, Ministerstvo dopravy ČR

Jan Bezděkovský

pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, odbor strategie, Ministerstvo dopravy ČR

Na Fakultě sociálních věd v Praze vystudoval obor západoevropská studia. Od roku 2004 je zaměstnancem ministerstva dopravy, kde byl v letech 2007–2011 vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na odboru strategie, a to coby specialista pro oblasti politika transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetika v dopravě a čistá mobilita. Od února 2019 je pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Panelová diskuse: Paliva budoucnosti: elektřina, vodík, plyn, nebo stále benzin a nafta?

10:30 – 11:45