uvádí...
11. kongres Čerpačka | 19. 4. 2023

Jan Bezděkovský

Ministerstvo dopravy ČR

Jan Bezděkovský

Ministerstvo dopravy ČR

Na Fakultě sociálních věd v Praze vystudoval obor západoevropská studia. Od roku 2004 je zaměstnancem ministerstva dopravy, kde byl v letech 2007–2011 vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na odboru strategie, a to coby specialista pro oblasti politika transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetika v dopravě a čistá mobilita. Od února 2019 je pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu.