uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR

pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu

Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR

pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor západoevropská studia. Od roku 2004 je zaměstnancem ministerstva dopravy, kde byl v letech 2007–2011 vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na odboru strategie, a to coby specialista pro oblasti politika transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetika v dopravě a čistá mobilita. Od února 2019 je pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Evropské požadavky na auta a pohonné hmoty: kam jsme se posunuli?

10:10–11:10