uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Jiří Hájek, ORLEN UniCRE

ředitel a předseda představenstva

Jiří Hájek, ORLEN UniCRE

ředitel a předseda představenstva

Jiří Hájek do ORLEN UniCRE nastoupil v roce 2014 a v roce 2019 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem. Do Centra přinesl zkušenosti, které získal jako procesní inženýr a zástupce vedoucího výroby v České rafinérské či výkonný ředitel společnosti Euro Support Manufacturing Czechia. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde se věnoval studiu technologií zpracování ropy a zušlechťování ropných frakcí. Absolvoval roční stáž na Technical University of Denmark se zaměřením na těžbu ropy. V souvislosti s pracovním zaměřením absolvoval Chapman University, kde získal titul MBA. V současnosti se primárně zaměřuje v rámci skupiny ORLEN na integraci výroby pokročilých biopaliv, realizaci chemické recyklace a rozvoj vodíkové mobility na území ČR.

Evropské požadavky na auta a pohonné hmoty: kam jsme se posunuli?

10:10–11:10