uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Martin Mikl

Spolumajitel, ČSAD Hodonín

Martin Mikl

Spolumajitel, ČSAD Hodonín

Po ukončení studií pracoval jako dispečer a následně vedoucí oddělení přepravy kusového zboží v tehdejším národním podniku ČSAD Brno, závod Hodonín. V roce 1990 uspěl v konkurzu na ředitele nově vznikajícího závodu ČSAD Veselí nad Moravou a v této pozici setrval 13 let. V roce 2003 se stal obchodním ředitelem ČSAD Hodonín, kde pracuje dodnes. V roce 1996 se začal zapojovat do činnosti nezávislých petrolejářů, Společenství čerpacích stanic ČR. Už řadu let v této asociaci vykonává funkci místopředsedy představenstva a od roku 2006 zaměřuje svoji aktivitu na vzdělávání dospělých v oboru pohonných látek. Působí v expertním týmu Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  Je členem Sektorové rady pro ostatní služby, kde pracuje na rozvoji projektu NSK2. Je členem představenstva Hospodářské komory ČR, kde jsou jeho aktivity zaměřeny zejména na legislativu, vzdělání a zaměstnanost.
V poslední době pracuje na možnostech rekvalifikačních kurzů pro ty, kteří sice vystudovali, ale ve svém oboru se neuplatnili.