uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Michael Londesborough

anglo-český vědec, ambasador, Unipetrol

Michael Londesborough

anglo-český vědec, ambasador, Unipetrol

Michael Londesborough vystudoval v roce 1999 chemii na univerzitě v Leedsu v Anglii. Titul Ph.D. získal na stejnojmenné univerzitě v roce 2002 za práci s prof. Johnem Kennedym na makropolyhedrálních boranech. Od roku 2002 pracuje jako výzkumný pracovník v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži, specializuje se na borany, karborany a metalkarborany. Pracoval na několika projektech financovaných Grantovou agenturou ČR. V letech 2006 až 2009 pracoval jako konzultant pro firmu Semequip. V roce 2015 publikoval objev prvního boranového laseru a v současné době pokračuje ve zkoumání užitečných emisí světla z boranů.  Je předsedou Vědecké rady Ústavu anorganické chemie AV ČR a členem Rady pro popularizaci vědy Akademie věd ČR. Je autorem nebo spoluautorem několika vědeckých prací, přednášel na mnoha mezinárodních konferencích, má jeden národní patent. Kromě četných ocenění získal také čestnou medailí Vojtěcha Náprstka Akademie věd ČR za svůj přínos popularizaci vědy a vzdělávání. Od roku 2017 působí jako brand ambassador pro společnost Unipetrol.

Je v budoucnosti místo pro čerpací stanice?

12:00 – 12:20