uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Radek Ptáček

klinický psycholog a profesor lékařské psychologie

Radek Ptáček

klinický psycholog a profesor lékařské psychologie

Působí na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde je předsedou oborové rady Lékařské psychologie a psychopatologie. Věnuje se nejširším tématům klinické a lékařské psychologie. Je autorem řady publikací, které dosáhly více než tisícovky citací po celém světě. Za svoji práci dostal několik významných ocenění. Je členem redakčních rad významných zahraničních časopisů a řady odborných zahraničních společností.