uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

O akci

Kongres je jedinečný svým zaměřením na potřeby nájemců, provozovatelů a majitelů benzinek.
Nabízí zajímavé řečníky a inspiraci z praxe.

Celodenní kongres řeší aktuální témata, která hýbou světem čerpacích stanic a dotýkají se každodenní práce majitele, provozovatele či nájemce čerpací stanice. Cílem kongresu je informovat a inspirovat provozovatele benzinek, aby obstáli v konkurenčním boji a zvýšili své tržby.

250 ÚČASTNÍKŮ

Zástupci čerpacích stanic66%

Zástupci dodavatelů33%

Zástupci jiných oborů1%

 

Z čeho se kongres Čerpačka skládá?

ProgramODBORNÝ PROGRAM

Program řeší aktuální témata, která hýbou světem čerpacích stanic a dotýkají se každodenní práce majitele, provozovatele či nájemce benzinky – provoz shopu, práce s daty o zákaznících, kontroly apod.

  • ZAJÍMAVÍ ŘEČNÍCI
  • AKTUÁLNÍ TÉMATA
  • PŘÍPADOVÉ STUDIE

KontaktyKONTAKTY

Během celého dne se budete moci zapojit jak do oficiálních diskusí v rámci programu, tak do neformálních debat o přestávkách. Sdílejte s majiteli, provozovateli a nájemci čerpacích stanic názory na problémy, které při své práci řeší.

  • OSOBNÍ SETKÁNÍ
  • UPEVNĚNÍ VZTAHŮ
  • NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

PARTNERIPREZENTACE NA STÁNCÍCH

Již od rána budou k dispozici stánky partnerů akce, na nichž partneři představí své produkty a služby. Partneři rozdávají a vkládají do dárkových tašek pro účastníky vzorky novinek a odměňují vítěze tomboly!

  • OCHUTNÁVKY
  • PREZENTACE SLUŽEB
  • TOMBOLA