uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Reference

Získáte nové kontakty i poznatky, pokaždé odejdete s něčím novým.
Účastníci oceňují získané informace i přehled o novinkách na trhu.

Dnes jsme na kongresu po šesté. Účastníme se pravidelně, jelikož zde čerpáme inspiraci, a jsme rádi, že se můžeme dozvědět něco nového. Kongres nám rozhodně pomáhá v rozvoji. V prvním letech jsme si zde vytvořili kontakty na lidi, kteří nám byli nápomocní. V poslední době jsme i tady zjistili, že trend jsou samoobslužné čerpací stanice, a protože jsme malá čerpačka, budeme se také ubírat tímto směrem. Myslím, že jsme se rozhodli správně, a to i díky tomuto kongresu.

Jaroslava Pospíšilová, zástupkyně vedoucího, ČS Pumpa Louňovice pod Blaníkem

Kongresu se účastním už poněkolikáté. Chci se dozvědět něco nového, především, jak to v následujících dvou až třech letech půjde dál hlavně z hlediska trendů a legislativy. Snažím se načerpat inspiraci, jelikož i z minulých kongresů jsem si odnesl spoustu informací, které jsem částečně použil v praxi. Celý program kongresu mě zaujal a splnil mé očekávání. Nejvíce mě zajímaly právě ty současné trendy.

Ladislav Semián, jednatel, Tank Oil

Účastním se pravidelně, zatím jsem vynechal asi jen jeden kongres. Pokaždé, když sem jedu, tak je v programu něco, co mě zaujme. Rozhodně zde čerpám inspiraci. Vždy jsou pro mě přínosem přednášky Ivana Indráčka, protože čerpá z praxe. Kdykoliv je v přednášce něco ohledně budoucího vývoje čehokoliv, co se týče čerpaček, tak to kvituji s povděkem. Návštěvu kongresu bych doporučil všem provozovatelům, protože je zde vidět, že se dá čerpačka dělat i pěkně.

Alexandr Kvapil, majitel, Šafránka Rudná

Kongresu se letos účastním podruhé. Přišla jsem především proto, abych se dozvěděla, jak se budou vyvíjet ceny pohonných hmot, a zjistila více informací o roku 2035, který bude pro pohonné hmoty důležitý. To vše jsem přišla načerpat od těch, kteří mají k problematice více informací, například od ministra dopravy. Může mi to pomoci v tom, jak podnik dále vést. V minulosti jsme po kongresu začali řešit, jestli nevybudovat u naší čerpací stanice nabíječku pro elektromobily, ale protože nejsme v Praze a není to úplně u dálnice, tak si tím nejsme ještě jistí. V budoucnu nás to ale asi čeká.
V programu mě nejvíce baví videoreportáže z čerpacích stanic. Ráda se dívám na to, jak to dělají ostatní podnikatelé, vždy se na to těším. Skvělá byla letos i Simona Babčáková.

Lucie Hendrychová, majitelka, Lešení Hendrych

Kongresu Čerpačka se účastníme pravidelně. Vedle odborného programu jsou pro nás velkou inspirací stánky dodavatelů. Sbíráme tam nápady, jak vylepšit nabídku naší čerpací stanice. Letos jsme se zapojili také do programu, když jsme využili možnost natočit videoreportáž z naší čerpací stanice, a tak nás trochu zviditelnit. Těšíme se na příští ročník.

Barbora Duchoslavová, místopředsedkyně představenstva, První chodská develop

Konference Čerpačka jsme se jako vystavovatel a partner účastnili poprvé. Velmi zajímavá byla panelová diskuse Čerpací stanice na křižovatce, kde diskutující nastínili možné scénáře dalšího vývoje jak samotných čerpacích stanic, tak i možného vývoje cen pohonných hmot. Na našem výstavním stánku se nám podařilo získat zajímavé a potenciální kontakty pro náš vlastní prodej. Kongres Čerpačka byl celkově pro nás velmi zajímavý a obchodně přínosný. Zajištění konference bylo perfektní a vše proběhlo tak, jak bylo přislíbeno a domluveno.

Jiří Hubka, territory sales manager CZ & SK, Showdown Displays Europe

Kongresu Čerpačka se účastním vůbec poprvé. Přilákal mě sem nejen program, ale především možnost se po dlouhé době osobně setkat s kolegy a partnery z branže. A samozřejmě je to velká příležitost dozvědět se, jak se na náš byznys dívají čerpadláři nebo obchodní partneři. Vítám možnost udělat si přehled, kam celý trh vlastně směřuje. Akci vnímám jako povedenou a lákadlem pro mě byla skladba prezentujících. Ráda jsem si vyslechla prezentace o nových trendech v oblasti mobility. Pokud bude příští rok zajímavá agenda, ráda se opět zúčastním.

Jana Voštinárová, head of corporate relations, Shell Czech Republic

Letošní ročník je pro mě osobně pátý, který mám možnost navštívit. Vracím se z několika důvodů. Tím hlavním je možnost načerpat nějakou inspiraci pro nás, respektive pro naše další směřování. Z letošního programu jsem si se zájmem vyslechla vicepremiéra a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka a také panelovou diskusi na téma plout pod společnou vlajkou, nebo být svým pánem. Už teď se těším na další ročník.

Marie Hřebíčková, vedoucí čerpací stanice, Zdar

Protože se mi tato akce líbí, dorazil jsem na ni letos již po třetí. Vracím se především z důvodu možnosti projít si stánky vystavovatelů a také kvůli zajímavému programu. Bohužel jsem nestihl vystoupení pana ministra, ale i další program vypadá zajímavě. Věnoval jsem se však především navázání kontaktů.

Petr Kurka, category manager senior, MOL Česká republika

Je mi ctí se kongresu účastnit poprvé. Využil jsem možnost poznat nové věci, podívat se na aktuální a budoucí trendy a seznámit se s novými lidmi. Zároveň vítám možnost najít pro naši čerpací stanici nové produkty a služby. I z tohoto důvodu mám radost ze stánků. Na nich jsem se dozvěděl mnoho nového, prohlédl si produkty a seznámil s lidmi. Jestliže příští rok dostanu pozvánku, rád se vrátím. I díky tomu, že setkání se odehrává v Praze.

Patrik Kobza, vedoucí ekonomicko-obchodního oddělení , Real - K

Letos jsme opět zlatým partnerem. Partnerem jsme již poněkolikáté. Připravený program hodnotím velmi pozitivně. Těšila jsem se na pana ministra a také Radka Špicara. Zajímal mě jejich názor na budoucnost automobilů, elektra, vodíku a tak dále. Vždy máme někoho z naší firmy v panelové diskusi anebo v rámci hlavního programu, a protože jsme zlatým partnerem, máme tu čest kongres i zahájit. Pozitivně vnímám také možnost potkat se s účastníky a našimi klienty.

Hana Novotná, vedoucí odboru marketingu pro velkoobchod, Unipetrol RPA

Jsem velice ráda, že se Čerpačky mohu účastnit. Pro mě osobně je to již potřetí a budu ráda, pokud se budu moci dostavit i příští rok. Ostatně naše firma je pravidelným účastníkem, i co se týká prezentace formou stánku. Děláme to za účelem dostat se blíže k čerpadlářům, kterým bychom rádi nabídli naše produkty, jako jsou zmrzliny, káva, tyčinky a další. Kromě možnosti zviditelnit se a získat nové kontakty se vždy těším na novinky. Tím mám na mysli, že na akci načerpáme trendy, a to nejen z přednášek, ale i na základě osobních setkání. Za mě osobně se tento investovaný čas mnohonásobně vrátí.

Pavla Brusnická, key account manager, Alimpex Food

Během posledních osmi let se kongresu účastním již potřetí. Naše firma je však partnerem tohoto kongresu téměř každý rok už od samého počátku. Účastníme se z důvodu skvělé možnosti získat mnoho zajímavých kontaktů na jednom místě, což nám ušetří čas při jejich hledání a také cestování pro první oslovení. Zejména vítáme to, že jsou mezi návštěvníky nezávislí čerpadláři. Potenciálním zájemcům o spolupráci se potom připomínáme, domlouváme individuální schůzky a řešíme, čím bychom jim mohli být nápomocni. Kladně hodnotím i možnost potkat se na kongresu s kolegy z oboru. Z programu se mi nejvíce líbila panelová diskuse o franšízingu, protože jsem se dozvěděl, jak tento model v případě čerpacích stanic funguje.

Michal Vilím, key account manager, Tchibo Coffee Service Czech Republic

Této akce se naše společnost účastní každým rokem. Já osobně jsem na ní vůbec poprvé a jako zástupce prezentuji naše produkty, což jsou v případě benzinek kávovary, nápojové a potravinové automaty. Kromě mých povinností mě velmi zajímá, jak akce probíhá, co se zde projednává. Velmi zajímavá je také možnost setkat se s potenciálními zákazníky a konkurenty v oboru. Celkově přitom vítám možnost prohloubit dosavadní spolupráci, navázat nová obchodní partnerství. Bohužel nemám možnost účastnit se přednášek, protože jsem primárně u stánku, ale jak jsem si četl program, přišlo mi, že v něm jsou zajímavá témata. Čerpačku bych doporučil každému nejen po stránce byznysové, ale i osobní. Konečně se můžeme potkávat!

Roman Kočí, key account manager, Dallmayr Vending & Office

S firmou Imeso se kongresu účastním sice poprvé, ale osobně jej znám, protože jsem na něj dorazil už v minulosti. Celkově tak jde o mé čtvrté setkání a při té příležitosti se vždy snažím přinést účastníkům nějaké nové nápady, které by uvítali. Čerpací stanice potřebují dodavatele technologií. To je námět Čerpačky již podruhé a v rámci toho jsme si ve firmě řekli, že to chceme podpořit a kromě toho přinést i něco navíc. Tím je možnost přímo ukázat, jaké dobroty mohou pumpaři ve svých obchodech připravovat hladovým strávníkům. Proto prezentujeme tímto způsobem. Z programu vítám možnost vyslechnout si názory kolegy Ondřeje Slaniny, jak vylepšit nabídku občerstvení na čerpací stanici s ohledem na její umístění a velikost.

Lubomír Brázda, šéfkuchař a technolog, Imeso

Jsem ráda, že se této akce mohu po roce opět účastnit. Přijela jsem už potřetí, firma Kodap je však pravidelným partnerem od samého počátku. Naším cílem je navázat s účastníky osobní kontakt, dostat se do povědomí čerpadlářů a prezentovat naše specializované účetní služby. Pokud je to možné, ráda si vyslechnu přednášky. Oblíbila jsem si především panelové diskuse, ze kterých se vždy dozvím něco nového. Z letošního plánu přednášek jsem uvítala tu, která se věnovala loajalitě klientů. S radostí jsem si vyslechla i tu o budoucí podobě vozového parku, zajímá mě, jaká aktuální témata naši klienti, provozovatelé čerpacích stanic, řeší a jakým směrem se jejich čerpací stanice budou ubírat v budoucnu. Akci bych doporučila každému z oboru čerpacích stanic a doufám, že příští ročník již bude probíhat tak, jak jsme byli doposud zvyklí, bez nutných a vládou nařízených restrikcí.

Martina Misařová, daňová poradkyně, Kodap

Čerpačky se účastním pošesté. Vždy se mi na akci líbí a jsem s její organizací spokojená. Nejvíce jsem se těšila na přednášku Petra Máry, která mi dala možnost zamyslet se nad budoucností elektromobility a tím, kam by se mohly ubírat čerpací stanice. Kdo mě ještě zaujal, byl opět Ivan Indráček, který má vždy nejen svoji prezentaci, ale věnuje se i ostatním tématům a přispívá do nich. Už nyní se těším na další ročník kongresu!

Veronika Zuzaňáková, jednatelka, Gemini Petrol

Kongresů s podobným zaměřením není v Česku mnoho. Tento má navíc už jistou historii a je výjimečný. Naším hlavním úkolem na této akci je zviditelnění a představení nových produktů z okruhu monitoringu čerpacích stanic, logistiky a legislativy, které máme připraveny pro naše zákazníky, a to nejen stávající, ale především pro ty nové. Na stánku získáváme kontakty a následně je po skončení akce oslovujeme formou nabídky a promoce. Program mi přijde zajímavě poskládaný, je v něm evidentní důraz na téma klasických pohonných hmot versus jejich nových variant.

Petr Šváb, projektový manažer, Monti Systems

Jsem ráda, že jsem se této akce mohla účastnit. Pro mě to byla premiéra, ale naše firma zde nebyla nováčkem. Kromě našeho stánku se prezentoval i náš jednatel, který měl v závěru kongresu přednášku o AdBlue. Každopádně primárním úkolem naší přítomnosti na Čerpačce je oslovit jak stávající, tak i nové kontakty a ukázat jim, kam jsme se posunuli a co vše jim můžeme nabídnout. Bezpečnostní opatření byla na vysoké úrovni a neměli jsme důvod obávat se nějaké nákazy, protože všichni spolupracovali a dodržovali pravidla.

Kateřina Pýchová, obchodní manažerka, Greenchem CZ

Letošní ročník Čerpačky byl druhý, který jsem měla možnost navštívit. Už předem jsem se těšila na celkovou velmi příjemnou atmosféru, která tu vždy panuje. Mám příležitost si pohovořit se známými a vítám možnost získat plno zajímavých informací. Byla jsem zvědavá na přednášku o elektromobilech a s nimi související informace, jak bude tento trh fungovat, a jak se tedy k elektromobilitě postavit. Příští rok mě můžete očekávat znovu.

Marie Popková, majitelka, JP Oil

Naše firma dodává výrobky, které pomáhají zabezpečit čistotu a osobní hygienu v provozech, mimo jiné i na čerpačkách. Osobně jsem na kongresu poprvé, ale naše firma se ho účastní v posledních letech pravidelně. Naše produkty dodáváme nejen do dvou největších tuzemských čerpacích sítí, ale také do dalších, a to včetně těch nezávislých. Tuto základnu chceme dále posilovat, i proto tu vystavujeme. Akci bych všem doručil nejen pro získání nových kontaktů, ale také pro možnost pobavit se s lidmi, kteří řeší vše kolem čerpacích stanic na jednom místě.

Matěj Mužika, obchodní zástupce, Anglo česká

Čerpačky se účastním podruhé. V minulosti to bylo za jinou firmu, která se zabývala nealkoholickými energetickými nápoji. Tuto možnost vnímám jako ideální příležitost k prezentaci nejen našeho vinařství, ale i jako možnost nabídnout čerpadlářům ochutnávku toho, co děláme. Víno a čerpačka je trend, protože jde o ideální místo pro nákup tohoto nápoje, třeba při cestě z práce domů, kdy spotřebitel nestihne nákup provést v supermarketu, kde by navíc musel strávit více času. Z programu jsem si nenechal ujít přednášku o kategoriích, chtěl jsem načerpat inspiraci a trendy. Můžeme se tak lépe připravit, ne skladbou vín, tu máme zvládnutou, ale třeba marketingem na příští rok. Akci bych doporučil každému, kdo chce zasáhnout tento segment trhu. I my se příště zúčastníme, protože budeme představovat nové etikety.

Michal Karnet, key account manager, Templářské sklepy Čejkovice

O Čerpačce jsem se dozvěděl od šéfa. Ten mi tuto akci doporučil, a tak jsem tu, poprvé. Z programu jsem měl dopředu vyhlédnuté tři přednášky. Konkrétně Pavola Zajace, jenž se věnoval tomu, které kategorie jsou důležité pro čerpací stanici. Následně jsem si rád vyslechl diskusi o kávě a těšil jsem se i na tankomaty. V případě kategorií vyhodnotíme načerpané informace a eventuálně zareagujeme. A vítáme také informace o kávě, protože o kvalitě vylepšení této služby už dlouho uvažujeme a chceme ji nadále rozvíjet. Rád se zúčastním zase. Bylo pro mě ale vhodnější, pokud by se legislativa týkala také Slovenska, protože u nás je poněkud odlišná.

Ľuboš Jagelek, retail development manager, Gas produkt & services

Mám tu čest se kongresu účastnit poprvé. Přestože je naše firma partnerem, jsem tu mimo jiné od toho, abych o ní něco hezkého napsala a informovala tak naše zaměstnance. Tímto způsobem jsem se vlastně o akci dozvěděla. První část programu byla velmi zajímavá. Paliva budoucnosti, elektromobilita a káva – to jsou témata, která jsou pro čerpačky trendy. Pokud příští rok dostanu možnost účastnit se, nemám důvod proč bych tak neučinila.

Josefína Chalupová, marketingová specialistka, Unipetrol RPA Benzina

Na konferenci jsem letos dorazil už asi popáté. Vždy se na ni rád vracím, protože je z hlediska mé pracovní náplně velmi užitečná. Nejvíce jsem se těšil na diskusi o alternativních palivech, především o elektromobilitě, kterou řešíme v rámci naší firmy a jsem za ni zodpovědný. Proto jsem uvítal příležitost poslechnout si názory panelistů. Ověřil jsem si, že ve smýšlení na trhu panují takové názory, jaké zastáváme i my. Vítám možnost potkat se s kolegy z centrál sítí čerpacích stanic, ale také s jinými zástupci našeho oboru.

Michal Gvuzd, CEE network manager, Shell Czech Republic

Akce se účastním potřetí. Těšil jsem se na celý program, protože se vždy dozvím něco nového. Při minulé účasti jsem si vyhlédl tankomat, který jsem uvedl do provozu, a už mi tak slouží. Nyní uvažuji o nádrži na AdBlue, k čemuž jsem získal podrobnější informace a budu o tom dále přemýšlet. V programu vždy vítám přednášku Ivana Indráčka.

František Dvořák, majitel, ČS Obora

Kongresu se osobně účastním podruhé a líbí se mi, jak je zvládnutý. Naše firma na něm vystavuje od roku 2015. Získáváme zde nové kontakty prostřednictvím našich obchodních zástupů, ale i přítomností na stánku. Zároveň se nám daří navázat novou spolupráci s kolegy z dodavatelských firem. Konkrétně loňský ročník byl pro nás v tomto ohledu velmi pozitivní. Na akci je dobré dorazit už jen z toho důvodu, že se zde lze vždy setkat s něčím novým a načerpat inspiraci pro následující období. Velice jsme se těšili na přednášku o prodejích rychloobrátkového sortimentu na čerpacích stanicích. Tu vyhodnotíme, zanalyzujeme a případně nás třeba navede na další cestu.

Monika Bdínková, marketingová manažerka, AutoMax Group

Jsem tu podruhé, kongres mi doporučil náš dodavatel. Líbí se mi kombinace všeho – program i možnost navazování obchodních kontaktů. Zajímá mě budoucnost, kam se ubírají čerpací stanice, zároveň se tu mohu potkat se všemi dodavateli na jednom místě. Z přednášek se mi líbil Marian Jelínek i panelová diskuse, téma zaměstnanců na čerpacích stanicích, to je něco, co pálí nás všechny.

Tomáš Hanus, obchodní ředitel, ČS Prim

Jsme tu už posedmé a líbí se mi hlavně program. Oceňuji i možnost navázání obchodních kontaktů.
Zaujala mne přednáška Mariana Jelínka, to, že vlastně byznys je taky jako sport. Musíme jít stále dopředu, ale dívat se i na to, co bylo. Čerpací stanici máme už od roku 1996 a dobře vím, jak těžká je práce s lidmi, takže se mi líbila i panelová diskuse s ekonomem Vladimírem Pikorou. Za poctivou práci musí každý dostat poctivé peníze, ale dneska to všude neplatí, lidé mají tendenci se flákat a přitom chtějí spoustu peněz. Je trochu potřeba tu mluvit o tvrdém kapitalismu.

Květoslav Švarc, jednatel, MK Rasla

Dosud jsme se hodně zaměřovali na kanceláře, kavárny a restaurace a v segmentu čerpacích stanic jsme chyběli, tak jsme tu proto, abychom to vyzkoušeli. Oslovil jsem tu hodně menších čerpacích stanic a věřím, že to po kongresu společně dotáhneme do zdárného konce. Kongres byl pro nás v propagaci značky Pitti Caffe velmi úspěšný.

Jan Gregor, account manager, Pitti Caffe CZ

Jsem tu poprvé, je zajímavé poznat nové lidi, dodavatele, dozvědět se nové věci. Nabídka dodavatelů je dobrá, můžeme se tu inspirovat, co na naší čerpací stanici pozměnit.

Karol Kubánek, franchiza Benzinolu na hraničním přechodu Makov, Benzinol Slovakia

Kongres Čerpačka je jedna z našich pravidelných aktivit v oboru. Děláme tu hlavně podporu velkoobchodnímu prodeji paliv. Setkává se tu mnoho lidí z branže, považuji to za dobře investované peníze.

Michal Černich, marketing, Unipetrol RPA

Jsme tu už počtvrté, je velmi zajímavé sledovat aktuální trendy na čerpacích stanicích a inspiraci, kam směrovat byznys, aby to mělo smysl. Rok od roku je to lepší a lepší, je tu víc stánků, dodavatelů a chodí sem stále více zástupců čerpacích stanic.

Klára Lukášová, channel account manager, Vodafone Czech Republic

Jako vystavovatel jsme tu letos poprvé, jako návštěvník jsem tu byl ale už několikrát. Máme tu své cílové zákazníky. Jsou i jiná setkání v petrolejářské branži, ale Čerpačka je pro nás pestřejší a zajímavější, i proto, že jsou tu právě jednotlivé čerpací stanice a pumpaři, to jsou naši cíloví zákazníci., Vzhledem k tomu, že jsme technologická firma, zaujala mne přednáška o platebních metodách, nové trendy, které se chystají.

Vladimír Ellner, jednatel, Adast Engineering

Jsem tu už počtvrté a vždycky tu najdu to, co hledám. Zajímají mne otázky především ohledně norem a všech zákonných záležitostí, které se musí na čerpačce řešit. Kongresové prostředí je vhodné jak pro odborný program, tak pro navazování nových kontaktů.

Miroslav Klas, vedoucí správy ČS, ČSAD Autobusy Plzeň

Čerpačka je pro nás jednou z velmi významných událostí zaměřených na čerpadláře a velkoobchodníky v oboru. Výhodou je přímý kontakt se zákazníky a možnost oslovit ty, kteří s námi zatím nespolupracují. V programu mne zaujala hlavně jeho rozmanitost, panelová diskuse byla velmi dobrá. Celkově je vidět, jak je kongres rok od roku lepší.

František Aigerman, vedoucí odboru regionálního prodeje, Unipetrol RPA

Kongresu se účastním pravidelně. Našel jsem tu všechno, co jsem potřeboval, určitě se těším na další ročník.

Tomáš Hálek, vedoucí oddělení SZ, Čepro

Jsme tu letos podruhé a libí se nám tady. Je to dobrá příležitost ukázat, co všechno děláme, potkat se s lidmi, navázat kontakty.

Libor Lampa, key account manager, FS Import-Export

Jsem tu poprvé a velmi mile mne překvapila zdejší atmosféra. Oceňuji příležitost k neformálnímu setkání s obchodními partnery, možnost si v klidu popovídat víc, než je na to čas obvykle v kanceláři. Stali jsme se významným distributorem pro čerpací stanice a vidíme v tom dobrý byznys, pro který je takovéto neformální setkání důležité. Můžeme si vyjasnit okruhy zájmu a pak se pustit do druhé fáze v kanceláři, až se vrátíme z kongresu. Z programu mne zaujala panelová diskuse, změny v chování zákazníků z hlediska gastronomie, to je věc, ve které český trh zaostává.

Karel Janeček, manažer pro čerpací stanice, Peal

Na kongresu jsem poprvé, dozvěděl jsem se o něm z newsletteru a také sleduji web čerpačka.cz. Nejvíce mne tu zajímá program a pak samozřejmě možnost navazovat kontakty. Rád bych přišel i příště.

Marek Jordán, spolumajitel, Miloš Jordán

Kongres Čerpačka je pro lidi z oboru určitě přínosný, je to příležitost dozvědět se novinky z trhu a také získat nové kontakty. Byl jsem na kongresu už dvakrát a rád přijdu i na další ročník.

Petr Lindák, manažer ČS, Agropodnik Domažlice

Čerpačka je velmi důležitým kongresem pro profesionály, kteří se tu dozvědí důležité informace o trhu s pohonnými hmotami, o čerpacích stanicích, o nových trendech, a také o tom, co a jak nejlépe nabídnout zákazníkům. Nejvíce mne zaujalo téma tvorby velkoobchodních cen, protože velkoobchod je to, na co se profesně zaměřujeme.

Václava Fofoňková, specialista rozvoje velkoobchodu, Unipetrol RPA

Nejsem tu poprvé a určitě ne naposled. Nejvíc mě zaujala přednáška Ladislava Špačka, ale velmi přínosná byla také panelová diskuse. Jsme malá čerpací stanice, ale i u našich zákazníků sledujeme tendence ke zdravějšímu životnímu stylu, zákazníci vyhledávají zdravé alternativy, a tak mne určitě zaujala nabídka například proteinových tyčinek. V sezonním prodeji by určitě neměly chybět, protože mezi naše zákazníky patří právě v sezoně řada sportovců, cyklistů či vodáků.

Marcela Musilová, provozovatel, ČS Kácov

Jako vystavovatel jsem tu poprvé, jsem spokojený, navázali jsme řadu zajímavých kontaktů. Program kongresu mě zaujal zejména proto, že nabízí informace, které jsou velkým přínosem právě pro malé čerpací stanice.

Pavel Staněk, obchodní zástupce, Anglo česká

Jsem tu už popáté a vždy si odnesu něco zajímavého a poučného. Tentokrát mě nejvíce zaujal Ladislav Špaček. Mnohdy také svým způsobem bojujeme s obsluhou na čerpačce a jeho přednáška byla v tomto ohledu velmi přínosná. Mezi nabídkou partnerů mne zaujaly tankautomaty, jsme sice malá čerpačka a nejsem si jistá, zda by to na vesnici fungovalo, ale umím si představit, že bychom tím mohli zákazníkům nabídnout něco navíc a určitě se budu zajímat o možnosti, které nám to může přinést. Zajímavé je také sledovat zkušenosti ostatních – malých i velkých čerpaček.

Jana Švarcová, vedoucí, MK Rasla

Na kongresu Čerpačka jsem už potřetí a letos byla pro mne nejlepší dechberoucí přednáška pana Špačka, ta mne opravdu nadchla. Se zájmem jsem si také poslechla panelovou diskusi a z partnerů mne nejvíce zaujaly tankautomaty společnosti Unicode Systems, určitě s nimi budeme chtít navázat spolupráci.

Veronika Zuzaňáková, obchodní manažerka, Gemini Petrol

Na kongresu Čerpačka jsme letos podruhé. Nejvíce nás zaujala panelová diskuse a také přednáška o značení stojanů na čerpacích stanicích. Téma, které nás nejvíce zajímá, jsou právě pohonné hmoty – jejich značení, trendy, získali jsme tu důležité poznatky. U partnerů jsme našli celou řadu inspirace. Rádi bychom zařadili do prodeje na naší čerpačce například speciální potraviny, takže jsme se tu propojili s dodavatelem bezlepkových potravin.

Svatava Kýrová, majitel, ČS euromiky Jindice

Na Čerpačce jsme již poněkolikáté. Zaujal nás pan Špaček a také přednáška pana Zdeňka Skály o nákupu potravin na čerpacích stanicích. To je jednoznačně potvrzení trendu, kam dnes míří čerpací stanice. Z vystavovatelů mne nejvíce zaujala expozice Unipetrolu a Samsungu.

Kateřina Pobežalová, marketing manager, Automax

Jsem tu poprvé a z programu mne nejvíce zaujal pan Špaček, to byla velmi produktivní přednáška, která pokrývá přesně to, co děláme. Z nabídky partnerů mne zaujal sortiment čokolád a žvýkaček, který lze k našemu kávovému byznysu připojit a velmi zajímavá byla také prezentace společnosti Samsung.

Oliver Kupec, obchodní manažer, Espresso Professional

Jsem moc rád, že jsme na kongresu Čerpačka mohli prezentovat náš nový koncept Billa Stop& Shop, ale snad ještě víc mě těší, že jsem zde navázal kontakty se spoustou lidí z trhu, které jsem předtím neznal. Někteří z nich přitom měli o spolupráci s námi zájem už dřív, ale netroufali si nás jako velkou centrálu sami oslovit. Ale protože se v tomto oboru pohybuji už dlouho, potkal jsem zde samozřejmě i lidi, s kterými jsem jednával v minulosti – i to bylo
moc fajn.

Michal Gvuzd, business development manager, Shell Czech Republic

Pro nás, tedy pro značku Smarty, je velice důležité být partnerem právě kongresu Čerpačka. Přijeli jsme hlavně s cílem objevit zde nové klienty a dohodnout se s nimi a vidím, že naše účast má opravdu smysl.

Dominik Hašek, majitel, DM Life

Na kongresu Čerpačka jsem už podruhé a opět jsem byl velmi spokojený. A proč sem jezdím? Jednoduše proto, abych zjistil, jaké jsou v našem oboru trendy, co se na nás chystá, jaké se připravují legislativní úpravy a podobně. Líbily se mi i stánky partnerů, protože to, co zde nabízely, by mohlo rozšířit nabídku našeho zboží.

Jindřich Kohout, majitel, ČS Jindřich Kohout, Heřmanův Městec

Pokud jde o naše podnikání, jsem rád v obraze a rád se učím něco nového. Proto jsem také přijel na kongres Čerpačka – a ten mé očekávání nezklamal. Obzvlášť se mi líbilo vystoupení Tomáše Menčíka o ceně ropy a zajímavé byly i stánky partnerů. Byl jsem zde poprvé, ale určitě ne naposled.

František Sanytrák, jednatel, ČS Sanytrák, Horní Lhota u Luhačovic

Na kongresu Čerpačka jsem už potřetí a určitě bych se ho chtěl zúčastnit i příště. Jezdím sem hlavně kvůli informacím z odborných přednášek, které pro mě i letos byly většinou velmi přínosné. Také jsem ale samozřejmě obešel stánky partnerů.

Jakub Adam, vedoucí, ČS Stanislava Adamová, Chotěboř

Jsem na kongresu Čerpačka nováček – a mám jen slova chvály. Kongres naprosto splnil mé očekávání, přednášky byly interaktivní, přednášející zvolili vyloženě lidský přístup. Kromě načerpání nových informací jsem ale samozřejmě přijel i proto, abych navázal nové kontakty a seznámil se s názory a problémy kolegů od jiných čerpaček – i to je velmi užitečné. S partnery kongresu a jejich nabídkou jsem se už většinou setkal v rámci provozu naší
čerpací stanice, přesto jsem si jejich stánky rád obešel. Našel jsem v nich samozřejmě nové produkty – hodně mě zaujal například stánek s aditivy firmy Bep Fuel International.

Tomáš Radosta, ředitel, C Petrol, Dolní Břežany

Pro nás byl úspěch už minulý kongres Čerpačka – získali jsme zde nové kontakty s potenciálními zákazníky a s mnoha z nich od té doby opravdu obchodujeme. Na letošním kongresu jsme měli znovu příležitost si s některými z nich pohovořit, navázali jsme zde ale samozřejmě i zcela nové kontakty, které vypadají zajímavě. Jsou tu hodně zastoupeny franšízy, což je pro nás dobré. Snažíme se ale samozřejmě kontaktovat i centrály čerpacích stanic, a i když je to běh na dlouhou trať, určitě to, že jsme se s některými z nich mohli na Čerpačce seznámit, do budoucna něco přinese. Jsme tedy s naší účastí na kongresu velmi spokojeni.

Romana Veselá, area sales manager ČR, Nekupto

Na kongresu jsem získala spoustu kontaktů na dodavatele a nové poznatky. Zúčastnila jsem se jej už potřetí a pokaždé jsem odešla s něčím novým. Byla jsem velice spokojená s náplní přednášek. Nejpřínosnější pro mě tentokrát byla prezentace Připravte se na kontrolu! Kontroly jsou pro nás strašák. Nikdy nevíte, co z nich vyleze. Budu se těšit na příště.

Jana Švarcová, vedoucí, MK Rasla

Přednášky se mi moc líbily, jsou zajímavé a přínosné, například vstupní informace o nových předpisech a zákonech. Zaujala mě také prezentace společnosti MOL Česká republika. Překvapilo mě, co všechno tady budou mít. Zajímavé bylo také pojednání o pracovněprávních předpisech. Na stáncích partnerů jsem získala nové kontakty na dodavatele.

Jiřina Tetourová, majitelka, Radius

Jsme rádi, že jsme si mohli popovídat se zákazníky, podělit se o zkušenosti. Hovořili jsme s některými novými zákazníky, vyměnili jsme si kontakty. Doufáme, že se nám podaří udělat nové obchody. I proto, že jsme na kongresu měli kolegu z profi týmu, který
vysvětloval použití chemie v myčkách.

Michaela Raková, business development manager – petrol stations CZ/SK, Walmsley enterprises international

Myslím, že to byla povedená akce. Hodně zajímavá byla přednáška o volně prodejných lécích, o jejichž zařazení do nabídky uvažuji. Zaujaly mě také stánky partnerů, přednáška o elektronické evidenci tržeb byla také užitečná. Je určitě důležité se věnovat tomu, o čem mluvil zástupce společnosti Čepro, tedy kvalitě pohonných hmot. I když máme jiného dodavatele, je nutné to sledovat.

Jiří Šlégr, majitel, Autorest Úpice

Čerpačky jsme se zúčastnili už podruhé a myslím, že splnila to, co jsme od ní očekávali. Provozovatelé benzinek o nás měli zájem a s řadou našich zákazníků jsem se potkal. Účelem nebylo ani tak zvýšit prodeje – o nich to dneska není – ale spíše setkat se s pumpaři.

Ivo Červený, account manager SMB, Unicode Systems

Na kongresu jsme byli poprvé a moc se nám líbil. Je velice zajímavý i kvůli kontaktům, byla tam spousta lidí, kteří pro nás budou přínosem a určitě i my pro ně. Viděla jsem zde rozdíl oproti jiným akcím, na které jezdíme. Byla jsem nadšená.

Romana Veselá, area sales manager, Nekupto