uvádí...
10. kongres Čerpačka | 8. 9. 2022

Vybrané legislativní povinnosti čerpací stanice

8. 9. 2020
14:15 – 14:45

Vybrané legislativní povinnosti čerpací stanice

  • ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
  • Plán kontrol, revizí a zkoušek
  • Doporučená dokumentace pro provoz čerpací stanice
  • Roční hlášení
  • Kontroly státní správy