uvádí...
12. kongres Čerpačka 26. 9. 2024

Vybrané legislativní povinnosti čerpací stanice

8. 9. 2020
14:15 – 14:45

Vybrané legislativní povinnosti čerpací stanice

  • ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
  • Plán kontrol, revizí a zkoušek
  • Doporučená dokumentace pro provoz čerpací stanice
  • Roční hlášení
  • Kontroly státní správy